Πρώτη θεραπεία ωχράς κηλίδος με βλαστοκύτταρα.

Μία 70χρονη ασθενής απο την Ιαπωνία είναι η πρώτη που έλαβε θεραπεία
εκφύλισης ωχράς κιλήδος με την χρήση βλαστοκυττάρων.
Ερευνητές στο Kobe της Ιαπωνίας χρησιμοποίησαν βλαστοκύτταρα για να
καλλιεργήσουν κύτταρα του επιθηλίου του αμφιβληστροειδή τα οποία
αντικατέστησαν τον κατεστραμμένο ιστό. Τα βλαστοκύτταρα δημιουργήθηκαν
από κύτταρα του δέρματος του ασθενή τα οποία αναπρογραμματίστηκαν για να
επανέλθουν σε εμβρυική κατάσταση.
Ο καθηγητής Ρόμπιν Άλι, απο το UCL ινστιτούτο οφθαλμολογίας εξήγησε οτί
ο ιστός δημιουργήθηκε απο τα κύτταρα της ίδιας της ασθενούς,άρα οι
πιθανότητες απόρριψης του μοσχέυματος ήταν μικρές. Πρόσθεσε επίσης οτι
θα πάρει χρόνια μέχρι να αποδειχθεί η σταθερότητα της μεθόδου αλλά αυτό
ήταν ένα μεγάλο βήμα για το μέλλον ως αναφορά την βελτίωση της όρασης σε
ασθενείς με εκφύλιση ωχράς κιλήδος.