Οδηγίες Ασφαλισμένων για ΕΟΠΥΥ στην Κέρκυρα

Παρακάτω εξηγούμε την διαδικασία για που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι,στην περιοχή της Κέρκυρας,των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ για να λάβουν την επιστροφή που δικαιούνται.

Κάθε ασφαλισμένος άνω των 12 ετών δικαιούται μέχρι 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως μια φορά κάθε 4 χρόνια.

Για ασφαλισμένους κάτω των 12 ετών δικαιούται μέχρι 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως μια φορά κάθε 2 χρόνια.

  • Επίσκεψη στον οφθαλμίατρο για εξέταση. Σε οποιονδήποτε ιδιώτη, χωρίς να καλύπτεται η επίσκεψη, ή με ραντεβού στο νοσοκομείο.
  • Για συνταγές από ιδιώτη οφθαλμίατρο:Θεώρηση της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ (κτήριο ιατρών ΙΚΑ)μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συνταγής.
  • Για συνταγές από ιατρό νοσοκομείου: Σφραγίδα γραμματείας,πρωτοκόλλου και θεώρηση της συνταγής από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ στο νοσοκομείο μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της συνταγής.
  • Επιλογή-παραλαβή γυαλιών από οπτικό και έκδοση απόδειξης μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία θεώρησης του ελεγκτή.
  • Κατάθεση στο ταμείο μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία θεώρησης του ελεγκτή.
  • Για ασφαλισμένους του ΙΚΑ κατάθεση στο ΙΚΑ, για ασφαλισμένους υπόλοιπων ταμείων κατάθεση στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ,δίπλα από καφετέρια Μαύρο γάτο,Σπηλιά)

Προσοχή: Η θεώρηση από τον ελεγκτή ιατρό είναι απαραίτητη ΠΡΙΝ την έκδοση απόδειξης από το οπτικό κατάστημα.