Οδηγίες Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Παρακάτω εξηγούμε την διαδικασία για που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι,στην περιοχή της Κέρκυρας,των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ για να λάβουν την επιστροφή που δικαιούνται.

Κάθε ασφαλισμένος άνω των 12 ετών δικαιούται μέχρι 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως μια φορά κάθε 4 χρόνια.

Για ασφαλισμένους κάτω των 12 ετών δικαιούται μέχρι 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως μια φορά κάθε 2 χρόνια.

  • Επίσκεψη στον οφθαλμίατρο για εξέταση. Σε οποιονδήποτε ιδιώτη, χωρίς να καλύπτεται η επίσκεψη, ή με ραντεβού στο νοσοκομείο.
  • Επιλογή-παραλαβή γυαλιών από οπτικό και έκδοση απόδειξης μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της γνωμάτευσης
  • Κατάθεση μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας eopyy.gov.gr

Για οδηγίες, πατήστε στο παρακάτω link:

Αποζημίωση οπτικών – Gov.gr (www.gov.gr)