Ιστός αμφιβληστροειδή παράγεται απο βλαστοκύτταρα

Σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες του πανεπιστημίου του Σάουθαμπτον,
βλαστικά κύτταρα από τον κερατοειδή του ματιού, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πηγή για την δημιουργία φωτουποδοχέων του
αμφιβληστροειδή για μεταμόσχευση σε ασθενείς με εκφυλιστικές ασθένειες.
Εκτός από έρευνες σε ποντίκια,η ομάδα ανακάλυψε ότι ακόμα και κύτταρα
από ασθενείς στην ηλικία των 97, είχαν την δυναμική για την λήψη
χρήσιμων βλαστοκυττάρων. Σε προηγούμενες έρευνες είχαν εντοπίσει ότι τα
βλαστοκύτταρα από τον κερατοειδή μπορούν να παράγουν νέους νευρώνες.
Ο καθηγητής Andrew Lotery,που ηγείτο της ομάδας,αναφέρει ότι ” Αυτά τα
κύτταρα είναι διαθέσιμα σε όλη την ζωή ενός ανθρώπου και ελπίζουμε ότι
τελικά θα είναι χρήσιμα για μεταμόσχευση αμφιβληστροειδούς για να
χρησιμοποιηθεί σε ασθένειες όπως η εκφύλιση ωχράς κηλίδος ή η
μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια (retinitis pigmentosa).”