Είναι ασφαλή τα γυαλιά ηλίου με πιστοποίηση CE;

Η πλειοψηφία των χρηστών γυαλιών ηλίου, άρα και του αγοραστικού κοινού, έχει την πεποίθηση ότι όλα τα γυαλιά ηλίου που φέρουν πιστοποίηση CE είναι ασφαλή. Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο να συναντάμε περιπτώσεις όπου τα γυαλιά είναι μεν κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές,αλλά δεν είναι ασφαλή. Κύριος λόγος είναι η απουσία ενός επίσημου ευρωπαϊκού κέντρου ελέγχου και πιστοποίησης, αφήνοντας τον ρόλο του αυτοελέγχου στις ίδιες τις εταιρίες οπτικών.

Σε μια σχετικά πρόσφατη μελέτη (Dain et al ,2010),αξιολογήθηκε η απόδοση σε ένα δείγμα 646 γυαλιών ηλίου με σήμα καταλληλότητας CE , με βάση τους εξής παράγοντες: τη διαθλαστική και την πρισματική τους ισχύ, τη διαπερατότητα (στο ορατό, στο υπεριώδες και στη διαφορετική «χρωματικότητα») και την πόλωση. Από τις μετρήσεις προέκυψε ότι το 17.3% των γυαλιών δεν πληρούσε τις απαιτούμενες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (European Standard EN1836) ενώ το 3.3% τις πληρούσε οριακά,λόγω αβεβαιότητας στις μετρήσεις (σφάλμα μέτρησης).

Η εμφάνιση, επομένως, του πιστοποιημένου σήματος CE σε αρκετά γυαλιά ηλίου δεν είναι πάντα συνώνυμη με την ποιότητα και η πράξη μας λέει πως τα πράγματα είναι αρκετά πιο ασταθή όσο απευθυνόμαστε σε πιο οικονομικά προϊόντα και σε πιο “ανεξέλεγκτους” κατασκευαστές, όπως είναι αρκετοί στην Άπω Ανατολή..