Η επιρροή της υγιεινής στην καθαριότητα της θήκης των φακών επαφής

Η όποια παρρέκλιση απο μια αυστηρή ρουτίνα υγιεινής μπορεί να αυξήσει
την πιθανότητα μικροβιακής μόλυνσης σε χρήστες φακών επαφής.

Μία πρόσφατη έρευνα σε 119 χρήστες,αναφέρθηκε ότι η παρουσία σημαντικού
αριθμού βακτηρίων αυξανόνταν με συγκεκριμένες συνήθειες -μη- υγεινής.
Τα 2/3 (66%) των θηκών βρέθηκαν θετικά για βακτηριακή ή μυκητιακή
μόλυνση, ειδικά όσων φορούσαν φακούς πάνω απο 2 χρόνια,δείχνοντας ότι οι
παλαιοί χρήστες τείνουν να γίνονται πιό απρόσεχτοι.
Οι ερευνητές βρήκαν ότι βασικά βήματα για την μείωση της μόλυνσης είναι
το σωστό πλύσιμο χεριών με σαπούνι πριν τον χειρισμό των φακών
επαφής,ξέπλυμα της θήκης με υγρό καθαρισμού των φακών, το να αφήνουμε
την θήκη να στεγνώνει με τον αέρα όταν είναι άδεια και η χρήση της
προτεινώμενης απο τον κατασκευαστή του υγρου μας θήκης.