Η άσκηση μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης γεροντικού καταρράκτη

Σύμφωνα με Σουηδούς ερευνητές, η τακτική σωματική άσκηση μπορεί να
καθυστερήσει την ανάπτυξη καταρράκτη λόγω ηλικίας.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης,ερεύνησαν πάνω
από 52.000 άνδρες και γυναίκες μεταξύ 45 και 83 χρονών για πάνω από 12
χρόνια και είδαν μία μείωση 13% στον κίνδυνο εμφάνισης καταρράκτη στους
πιο δραστήριους σωματικά.
Η αθλητική δραστηριότητα ή ακόμα και η άσκηση μέσα από τις δουλειές του
σπιτιού,δεν αύξαναν την πιθανότητα καταρράκτη,ωστόσο ή καθιστική ζωή
συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο. Τα αποτελέσματα αυτά προσθέτονται με
αυτά άλλων ερευνών που αναλύουν την σχέση άσκησης με άλλες ηλικιακές
παθήσεις των ματιών. Το 2009, σε έρευνα σε 30,000 δρομείς στις Η.Π.Α.,
φάνηκε ότι η έντονη σωματική άσκηση βοηθάει την μείωση της εμφάνισης
καταρράκτη και εκφύλισης ωχράς κηλίδος (ARMD).
Η Σουηδική έρευνα επισημαίνει ότι η μη δραστηριότητα,
συμπεριλαμβανομένης και της καθιστικής εργασίας,πιθανόν συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο. Οι ερευνητές γράφουν ότι “Συγκεκριμένοι τύποι άσκησης
όπως περπάτημα ή ποδηλασία και ή γενική σωματική δραστηριότητα,πιθανόν
συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ηλικιακού καταρράκτη.”