χρησιμεσ συμβουλες & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία

Παρακάτω εξηγούμε την διαδικασία για που πρέπει να ακολουθήσουν οι ασφαλισμένοι, στην περιοχή της Κέρκυρας, των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ για να λάβουν την επιστροφή που δικαιούνται. Κάθε ασφαλισμένος άνω των 12 ετών δικαιούται μέχρι 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως μια φορά κάθε 4 χρόνια. (ένα ζεύγος μακρινά ή κοντινά) Για ασφαλισμένους κάτω […]