Αυξημένη πίεση αυξάνει τις πιθανότητες γλαυκώματος

Νέα έρευνα δείχνει ότι η αυξημένη αρτηριακή πίεση, μπορεί να κάνει τα
μάτια πιο ευπαθή σε βλάβες από αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση,αυξάνοντας τον
κίνδυνο εμφάνισης γλαυκώματος.Παρόλο που προηγούμενες έρευνες έδειχναν
το αντίθετο.
Επιστήμονες από το πανεπιστήμιο της Μελβούρνης εξέτασαν πόσο ευπαθές
ήταν το μάτι στην αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση σε 3 διαφορετικές ομάδες
ποντικών. Σε προσωρινά υψηλή πίεση (οξεία υπέρταση), σε αυξημένη πίεση
για 4 εβδομάδες (χρόνια υπέρταση) και σε φυσιολογική πίεση.
Αρχικά η υπέρταση έδειξε ότι προστάτευε τον αμφιβληστροειδή από αλλαγές
στην ροή του αίματος στην ομάδα με οξεία υπέρταση, αλλά αυτή η ικανότητα
χάθηκε μετά από κάποιες εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι έχοντας αυξημένη
πίεση για παραπάνω καιρό,αποδιοργάνωνε την ικανότητα του ματιού να
αντέξει την υψηλή πίεση.Αλλοίωνε τα αγγεία του ματιού με τέτοιον τρόπο
που δεν μπορούσαν να αντιδράσουν σε αλλαγές της ροής του αίματος όταν
αυξάνονταν η πίεση.
Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Investigative Ophthalmology & Visual Science (IOVS)