Παγκόσμια Μέρα Οπτομετρίας: 23 Μαρτίου

Η 23η Μαρτίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Μέρα Οπτομετρίας. Σκοπός της μέρας αυτής είναι να αναδείξει την σημαντική συνεισφορά του επαγγέλματος του οπτομέτρη στην παροχή πρωτοβάθμιας υγείας τόσο στον αναπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και να τονίσει τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την άσκηση του επαγγέλματός μας.
Οι προκλήσεις για τον οπτομέτρη είναι όλο και πιο μεγάλες, καθώς η εδραίωση της ψηφιακής εποχής συνοδεύεται από νέες οπτικές απαιτήσεις, αλλά οδηγεί και σε νέα προβλήματα. Έτσι, η ελλιπής μέριμνα για την οφθαλμική υγεία στον Τρίτο Κόσμο είναι ένας από τους επιβραδυντικούς παράγοντες για την ανάπτυξη και παίζει ρόλο στην διεύρυνση του χάσματος με τον αναπτυγμένο κόσμο. Από την άλλη, η αλλαγή του τρόπου ζωής και του περιβάλλοντός μας ευθύνονται και για τις επιδημιολογικές διαστάσεις της μυωπίας αλλά και σε παθήσεις του αμφιβληστροειδούς. Τέλος, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής σημαίνει και μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού με παθήσεις όπως η πρεσβυωπία και ο καταρράκτης.
Στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία υπάρχει μια άνθηση του επαγγέλματος του Οπτομέτρη, τόσο με την ένταξη της Οπτομετρίας ως γνωστικό πεδίο στις δημόσιες σχολές Οπτικής, αλλά και με την δραστηριοποίηση Ελλήνων αποφοίτων από σχολές Οπτομετρίας του εξωτερικού. Δυστυχώς, η απουσία ξεκάθαρου και ρεαλιστικού νομοθετικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος και την σαφή διάκριση από την “όμορη” Οφθαλμιατρική έχει οδηγήσει σε μια σύγχυση, από την οποία δεν επωφελούνται ούτε οι επαγγελματίες, ούτε οι ασθενείς.