Μέτρα προστασίας από τον COVID-19

Στην προσπάθεια όλων μας για περιορισμό μετάδοσης του ιού COVID-19, τα Οπτικά Ζερβόπουλος θα λειτουργούν με ισχυρό πρωτόκολλο ασφαλείας, για το οποίο ζητάμε την συνεργασία σας. Παρακαλούμε για την προσοχή σας στα παρακάτω:

Μέτρα προστασίας

  • Ο ΕΟΔΥ συστήνει αυστηρά την χρήση προστατευτικής μάσκας μέσα σε κλειστούς χώρους, οπότε παρακαλούμε να φοράτε την ΜΑΣΚΑ σας κατά την επίσκεψή σας στο κατάστημα.
  • Στην είσοδο θα υπάρχει απολυμαντικό υγρό
  • Προσπαθούμε να κρατάμε τις προτεινόμενες από τον ΕΟΔΥ αποστάσεις ασφαλείας.
  • Κάθε σκελετός οράσεως ή ηλίου που θα δοκιμάζετε μετά πρέπει να απολυμανθεί. Ως εκ τούτου, ζητήστε να σας δώσουμε εμείς τον σκελετό από το εκθετήριο, ενώ δεν πρέπει να επιστραφεί ξανά σε αυτό προτού μας δοθεί για απολύμανση. Η απολύμανση των προϊόντων γίνεται με τους ενδεδειγμένους από τους κατασκευαστές τρόπους και διαφοροποιείται ανάλογα με το προϊόν.
  • Η είσοδος στα καταστήματα επιτρέπεται μόνο στους κατόχους έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης ή πρόσφατου rapid test.
  • Ορίζεται νομοθετικά μέγιστος αριθμός ατόμων μέσα στα καταστήματα. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στην είσοδο.
  • Παρακαλούμε για την επικοινωνία με τον υπεύθυνο οπτομέτρη Αντώνη Ζερβόπουλο πριν από την επίσκεψή σας στο τμήμα εφαρμογής φακών και οπτομετρίας.