Καλοκαιρινός Διαγωνισμός

Από 1/6/2022 ως 30/6/2022, με τις αγορές σας σε οποιοδήποτε από τα δύο μας καταστήματα, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για τον διαγωνισμό μας με δώρα:

Μία Σανίδα Sup Aquasup Iris 11.6 με τον εξοπλισμό της (κουπί, αντλία υψηλής πίεσης, κουτί επισκευής, μανόμετρο, leash, τσάντα πλάτης, αδιάβροχη τσάντα μεταφοράς 20lt, αδιάβροχη θήκη κινητού)

Μία Δωροεπιταγή €150 για αγορές από τα καταστήματά μας

Δύο δωροεπιταγές €100

Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όσοι έχουν κάνει αγορές αξίας άνω των €25 μέσα στον Ιούνιο (ένα κουπόνι ανά €25 αγορών) και οι κάτοχοι κάρτας See+ αν το επιθυμούν (ένα κουπόνι συμμετοχής, ανεξαρτήτως αν έχει υπάρξει αγορά).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε» και με διακριτικό τίτλο «ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΤΙΚΑ» που εδρεύει στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ 10,ΚΕΡΚΥΡΑ (εφεξής αποκαλούμενη η «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό με κλήρωση
σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους
τυχερούς τα περιγραφόμενα στο άρθρο δώρα και, σύμφωνα με τους ακόλουθους
όρους.

2. Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα προβούν σε αγορές άνω των 25 ευρώ από τα καταστήματά μας κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2022 ως 30/6/2022 και ώρα 21.00 καθώς και οι ήδη κάτοχοι της κάρτας προνομίων μας (See+ Benefit Card) μετά από επιθυμία τους.

3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό γίνεται ως εξής: Από την ημερομηνία έναρξης έως και
την ημερομηνία λήξης, ο κάθε αγοραστής που θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση,
διεκδικώντας τα δώρα, δικαιούται ένα (1) λαχνό για κάθε 25 ευρώ αγοράς. Ως εκ τούτου, για αγορά αξίας €100, αντιστοιχούν 4 λαχνοί συμμετοχής. Πέρα τούτου, η κατοχή της κάρτας See+ δίνει το δικαίωμα για ένα (1) λαχνό, ανεξαρτήτως αν έχει υπάρξει αγορά ή όχι, αρκεί να έχει δηλώσει ο κάτοχός της σχετικό ενδιαφέρον κατά το διάστημα του διαγωνισμού.

4. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετηθούν σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 21,00
την ημέρα λήξης του διαγωνισμού, στο κατάστημά μας στην Γεωργίου Θεοτόκη 54 με δικαίωμα παρουσίας των ενδιαφερόμενων. Ταυτόχρονα, θα γίνει προβολή της κλήρωσης μέσω live προβολής στους λογαριασμούς της εταιρείας σε Instagram και Facebook.
Η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα να μεταβάλει την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της
κλήρωσης ύστερα από ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης της στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.zervopoulosopticians.com ή μέσω των λογαριασμών σε social media κατά
την εύλογη κρίση της.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν τα δώρα που αναγράφονται στο άρθρο, κατόπιν
επικοινωνίας μας μαζί τους.

6. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα επιμέρους στοιχεία των
Δώρων π.χ. χρώμα, μορφή κ.λπ. Τα Δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα και παραλαμβάνονται από τους τυχερούς
αυτοπροσώπως.

7. Εάν οι τυχεροί αρνηθούν τα Δώρα τους ή δεν προσέλθουν για την παραλαβή τους εντός
τριάντα (30) ημερών από την ενημέρωσή τους, ή διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι
κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής τους, χάνουν το σχετικό δικαίωμά τους.

8. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία
απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν
τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα
από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός Δώρου ή τμήματος αυτού.

9. Η χρήση των δωροεπιταγών για αγορές από τα καταστήματά μας πρέπει να γίνει μέσα σε 6 μήνες από την παραλαβή τους.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή/ και να επαναλάβει οποτεδήποτε τον Διαγωνισμό, καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωσή της μέσω του τύπου ή
και με προφορική ανακοίνωση, για σπουδαίο, κατά την απόλυτη αυτής κρίση, λόγο.

11. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του Διαδικτύου (Internet).

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Διαγωνισμού, η
Διοργανώτρια Εταιρεία συλλέγει από τους συμμετέχοντες τα εξής δεδομένα: α) όνομα, β)
επώνυμο και γ) τηλέφωνο, για λόγους διεξαγωγής του Διαγωνισμού, ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επικοινωνίας με τους νικητές.


13. Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, παρέχουν την
συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία, εφόσον αναδειχθούν νικητές:

14.α) να δημοσιοποιηθεί το όνομα τους κατά την ανακοίνωση των νικητών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας Διοργανώτριας (www.zervopoulosopticians.com) ή/και των λογαριασμών της εταιρείας σε Facebook και Instagram
15.β) να επικοινωνήσει η Διοργανώτρια μαζί τους μέσω τηλεφώνου, για να τους ενημερώσει σχετικά με την παραλαβή του δώρου τους.
16.Η Διοργανώτρια δεν θα δημοσιοποιήσει, ούτε θα διαβιβάσει σε τρίτους τα στοιχεία
επικοινωνίας των νικητών και δεδομένα των συμμετεχόντων που δεν αναδείχθηκαν
νικητές.Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων, μπορείς να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του info@zervopoulosopticians.com